_general/home
Slovenian Croatian Bosnian Serbian _flags/mk
Početna stranica Proizvodi Galerija Tehnički podaci Aktualno Savjetovanje sa stručnjakom Kontakt Zahtev za ponudom
_search/button_text
Što je Solatube?
Serija Brighten Up®
Serija Sola Master®
Kako funkcionira Solatube?
Solar Star® krovni ventilator
Serija Brighten Up® - 250 mm i 350 mm Solatube®

Potpuno novi sistemi za osvetljavanje dnevnom svetlošću Solatube 160 DS i 290 DS postavljaju nova merila kvaliteta i efikasnosti koja do sada nikada nisu bila postignuta. Ta dva modela se odlikuju našom patentiranom tehnologijom Raybender® 3000 i reflektujućom površinom LightTracker™ pa tako osiguravaju efektivnu površinu za presretanje dnevne svetlosti (Effective Daylight Capture Surface - EDCS), koja je znatno veća nego kod naših prethodnih modela Solatube® sa prečnikom 250 mm i 350 mm, i gotovo je dvostruko veća nego kod imitiranih proizvoda slične veličine. Tim visokoefikasnim modelima, čija je montaža vrlo jednostavna, možete osvetliti tamnije unutrašnje prostorije ili pak veće i prostranije prostorije u kojima se upotrebom više jedinica stvara jedinstven arhitektonski učinak.

   Brighten Up®                        160 DS               290 DS      
 Prečnik cevi (Ø)  250 mm  350 mm
 Efektivna površina za presretanje 
 dnevne svetlosti (EDCS)*
  1032 cm²  1871cm²
 Površina osvetljenja  10 m²  16 m²
 Ugradnja

  toaletne prostorije, hodnici, stepeništa, ostave, garderobe

  dnevne sobe, kuhinje, trpezarije, višenamenske sobe
 Optimalna dužina cevi  6 m+  9 m+
 Svetlosni tek  3.000-4.600 lumena  6.000-9.100 lumena
  3x 18-W sigurnosna
  kompaktna
  fluorescentna sijalica
  3x 32-W sigurnosna
  kompaktna
  fluorescentna sijalica

 Mere otvora za ugradnju sistema Solatube®

  27,5 cm  37,5 cm

* EDCS (Efective Daylight Capture Surface): efektivna površina za presretanje dnevne svetlosti

Opcije serije Brighten Up®

Raspršivači >>

Serija Brighten Up® nudi mogućnost izbora između dva raspršivača - difuzora, osmišljenih na osnovi sočiva za visokoefikasno raspršivanje svetlosti koja su razvijena kod nas. Svaka od njih ima elegantan završni opšiv sa tankim profilom. Ti privlačni i elegantno oblikovani raspršivači mogu bez vidljivih pričvrščivača da se  uključe u većinu plafonskih površina i tako stvore jedinstven izgled plafona.

NOVO!!! serija raspršivača Glass Distractions

Krovni opšivi

Krovni opšivi Solatube® su na raspolaganju za gotovo sve vrste krovova i njihovih nagiba, što omogućava brzu i jednostavnu ugradnju. Krovni opšivi obezbeđuju potpunu zaštitu i stvaraju privlačan izgled krova. Izrađeni su u jednom komadu, bez ikakvih spojeva, zbog čega garantuju besprekorno brtvljenje. Opšivi za kose krovove obezbeđuju optimalan položaj cevi za presretanje dnevne svetlosti na kosim krovovima.

Ravni/malo nagnuti krovovi>>
   0:12 - 3:12

 

Kosi krovovi>>

        4:12 - 12:12

 

Crepovi od opeke i cementa>>

Univerzalni crepovi>>

Produžeci krovnog opšiva

- Upotrebite ih za povećavanje položaja kuple Solatube® na krovu ako, na primer, želite da izbegnete sneg, vodu ili senku zbog prepreka na krovu.

-Pri naručivanju cevi Spectralight® Infinity trebate da se uzme u obzir dodatna dužina cevi koja će biti dovoljna za visinu produžetka krovnog opšiva.

-Na raspolaganju su produžeci sledećih dužina: 50 mm, 100 mm, 300 mm, 600 mm, 900 mm i 1200 mm.                                                   

Solatube® dodatna oprema

Produžne cevi Spectralight® Infinity

Produžne cevi mogu da se dodaju po odsecima dužine 400 mm ili 600 mm za prenose na veće udaljenosti, pri čemu se ne ugrožava efikasnost. Tajna leži u odličnoj refleksiji cevi Spectralight® Infinity, koja nema konkurenciju.

Ravna produžna cevProdužne cevi  za uglove 0-90º Zbog toga možemo izvoditi i zavoje cevi do ugla od 90º i postizati dužine cevi do 9 m.

Zatamnjivač sa podesivim vratancima za zatamnjivanje dnevne svetlosti >>

Pomoću inovativnih vratanca za zatamnjivanje dnevne svetlosti* jednostavnim pritiskom na prekidač možete da regulišete količinu dnevne svetlosti koja ulazi u prostoriju jer ne more da znači da Vam sve vreme treba sva raspoloživa svetlost. Naša patentirana dvokrilna podesiva vratanca regulišu količinu propuštene svetlosti.

Kompleti za provetravanje Ventilation Add-On Kit >>

Pomoću ovog inovativnoga dodatka moguće je u jednom plafonskom elementu udružiti dve funkcije, zbog čega se smanjuje broj ugrađenih elemenata na plafonu i garantuje njegov elegantniji izgled.

Komplet za ugradnju svetla >>

Kad je sistem za osvetljavanje dnevnom svetlošću Solatube® opremljen kompletom za ugradnju svetla omogućeno je i paljenje svetla noću.

Izolacioni nastavak za krovni opšiv

Ovaj izolacioni nastavak potpomože manjoj opasnosti kondenzacije vlage u unutrašnjosti krovnoga opšiva, do koje može doći zbog hladnijeg vremena, ako vlažan unutrašnji zrak ima pristup krovnom opšivu. Izolacioni nastavak se montira ispod krovnog opšiva i kroz njegov otvor gurne se gornja cev. Na taj način se ostvaruje zaptivanje, koje sprečava da unutrašnji vazduh dolazi do metalnog krovnog opšiva.

Zaštitna traka ruba kupole

Zaštitna traka ruba kupole mora da se upotrebi na zidovima kod kojih je zahtevana požarna otpornost.

_general/footnote
Facebook     Twitter