_general/home
Slovenian Croatian Bosnian Serbian _flags/mk
Početna stranica Proizvodi Galerija Tehnički podaci Aktualno Savjetovanje sa stručnjakom Kontakt Zahtev za ponudom
_search/button_text
Što je Solatube?
Serija Brighten Up®
Serija Sola Master®
Kako funkcionira Solatube?
Solar Star® krovni ventilator
Serija Sola Master® - 530 mm Solatube®

 

Za osvetljenje prostranijih prostorija potrebno je više prirodne svetlosti, zbog čega smo osmislili seriju SolaMaster®. Ti sistemi za osvetljenje dnevnom svetlošću odlikuju se najdelotvornijom efektivnom površinom za presretanje dnevne svetlosti (Effective Daylight Capture Surface - EDCS) i imaju cev sa najvećim prečnikom, kao i patentiranu reflektujuću površinu LightTracker™, koja omogućava presretanje dnevne svjetlosti. Pomoću naših visokoefikasnih cevi Spectralight® Infinity ti sistemi mogu da prenese prirodnu svetlost duboko u unutrašnjost zgrada, gdje je raskoš prirodne svetlosti retko dostupna.

Mogućnosti različite montaže na plafone>>

Solatube nudi raznolike mogućnosti ugrađivanja na plafone. Svestrani je upravo 530-mm Solatube sa modularnim oblikom jer ga je moguće vrlo jednostavno i brzo ugraditi kako na spuštene plafone ili u prostorije sa otvorenim plafonom.

  SolaMaster®  330 DS               750 DS      
 Prečnik cevi (Ø) 530 mm 530 mm
 Efektivna površina za presretanje dnevne svetlosti (EDCS)* 2129 cm² 4839 cm²
 Površina osvetljenja 20-25 m² 20-25 m²
 Ugradnja skladišta, industrija - proizvodnja, sportske dvorane, trgovački centri ... kancelarije, škole, dečji vrtići, bolnice, trgovački centri, niskoenergetski objekti
 Optimalna dužina
cevi
 15 m+ 15 m+
 Svetlosni tek 13.500-20.800 lumena 13.500-20.800 lumena
 400W metal halogenska
sijalica
400W metal halogenska sijalica

* EDCS (Efective Daylight Capture Surface): efektivna površina za presretanje dnevne svetlosti 

Opcije serije SolaMaster®

Pri kupnji proizvoda Solatube možete odabrati među navedenim opcijama, a kako bi izabrali najprimjereniji Solatube za prostor u koji ga želite ugraditi, pomoći vam možemo i našim stručnim savjetima.

Raspršivači >>

Brižljivo dizajnirani i precizno izrađeni raspršivači sistema Solatube 330 DS i 750 DS zasnovani su za postizanje optimalnog raspršivanja velike količine dnevne svetlosti, koja se efikasno prenosi preko naših reflektujućih cevi Spectralight® Infinity sa zaštićenom tehnologijom. Ti raspršivači nude brojne mogućnosti i sa aspekta dizajna pošto mogu skladno da se sliju sa površinom plafona ili pak naglašeno odstupaju.

Krovni opšivi >>

Bogat izbor krovnih opšova garantuje nepropusnu i jednostavnu ugradnju na skoro sve vrste krovova i njihovih nagiba. Opšivi Solatube® za samostalnu montažu uklanjaju potrebu za izradom skupih potkonstrukcija i mogu bez teškoća da se uključe u sistem krovnog materijala.


Sola Master® dodatna oprema

Produžne cevi Spectralight® Infintiy

Ravna produžna cev dužine od 60 cm   Produžna cev za uglove do 90º 

Produžne cevi mogu da se dodaju po odsecima dužine 600 mm za prenose na veće udaljenosti, a da se pri tome ne ugrozi efikasnost. Tajna leži u odličnoj odbojnosti cevi Spectralight® Infinity, koja nema konkurencije. Ta zaštićena robna marka cevi ima najveću efikasnost odbijanja svetlosti na svetu i najčistiju svetlost. Zahvaljujući tome mogu da se izvode i zavoji cevi do ugla od 90º i da se dostignu cevi dužine do 15 m.

Zatamnjivač sa vratancima za zatamnjivanje dnevne svetlosti

Komplet sa prekidačem za vratanca za zatamnjivanje (prekidač se prodaje posebno) sadrži dvopolni klizni prekidač, zidnu ploču i priključni kabl dužine od 4,5 m. Jednim prekidačem možete da upravljate sa više vratanaca za zatamnjenje dnevne svetlosti.

 

*Patent 7,082,726


Vratanca za zatamnjivanje dnevne svetlosti* upotrebite za brezstepensko regulisanje željene količine svetlosti.  Moguće je priključenje na električno napajanje sa naizmeničnim naponom od 90 do 277 V. Vratanca su najprikladnija za upotrebu u konferencijskim sobama, učionicama i kancelarijskim prostorijama.

Izolacioni nastavak za krovni opšiv

Izolacioni nastavak za krovni opšiv doprinosi manjoj opasnosti kondenzacije vlage u unutrašnjosti krovnog opšiva, do koje može da dode zbog hladnog vremena, ako vlažan unutrašnji vazduh ima pristup krovnom opšivu. Izolacioni nastavak se stavi ispod krovnog opšiva i kroz njegov otvor gurne se gornja cev.  Na taj način se ostvaruje zaptivanje koje sprečava da unutrašnji vazduh dolazi do metalnog krovnog opšiva.

Sigurnosna prečka

Sigurnosna prečka od nerđajućeg čelika stavlja se poprečno u gornji deo krovnog opšiva. Prečka se pričvršćuje zakovicama tako sprečava ulaz kroz kupolu.

 

Sigurnosni komplet za kupolu

Komplet sadrži šest zakovica sa zaštitnim podloškama od najlona, kojima se zamenjuju vijci za pričvršćivanje kupole. Sigurnosni komplet smanjuje mogućnost odstranjivanja kupole. 

 

_general/footnote
Facebook     Twitter